sogutma sistemleri icerisinde yer alan kompresor turleri

Soğutma Sistemleri İçerisinde Yer Alan Kompresör Türleri

Soğutma sistemleri çalışması için kompresörlerin büyük önemi bulunur. Bu sistemler içinde ise kompresörlerin çalışmalarına göre tasnif mümkündür. Temel olarak sistemin çalışması üç ana başlıkta incelenir.

Pistonlu Kompresör

Soğutma sistemleri arasında yaygın olarak kullanılan pistonlu kompresör temel olarak bir piston yardımı ile çalışır. Bu bakımdan da krank mili ile hareket sağlayan pistonlar kompresör için ana görevi yerine getirir. Çok yüksek basınçlarda çok az miktarlarda soğutucu akışkanın iletilmesini sağlar. Pistonlu kompresörler aynı zamanda çift voltaj taşımaya da izin verir ve 60 beygire kadar güç de üretebilir.

sogutma sistemleri icerisinde yer alan kompresor turleri 01
Soğutma Sistemleri

Santrifüjlü Kompresör

Sınai alanda faaliyet gösteren firmalar tarafından ilk olarak tercih edilir. Bunun nedeni ise az hareketli parçaya sahip olmasıdır. Ayrıca enerji tasarrufu açısından da yüksek verimlilik sunar ve benzer boyutlar da olan pistonlu yapıdaki kompresörden daha yüksek soğutucu gücü verirler. Bu kompresörler yüksek hacimli olan havalandırma fanları, soğutma üniteleri ve hava dolaşım sistemlerinin bulunduğu yerlerde yani düşük basınçlı uygulama alanlarında daha uygundur. kompresör sıkıştırmayı mümkün kılmak için hava kütlesine uygulanacak olan santrifüj gücünü kullanır. Genel olarak kapasite ise altmış ile tonlar arasındadır. Bu sayede de soğutma sisteminin yüksek verimlilikte çalışması için gerekli olan koşulları yerine getirir.

Vidalı Kompresör

Vidalı kompresör ise sabit gövdede birleştirilmiş olan iki vidalı yapıyı temsil eder. Rotor dönüşü yapılırken gaz iki rotor arasındaki doğrudan hacim azalması ile sıkışma yaşar. Bu tür kompresörler aynı zamanda yarı hermetik olarak da adlandırılır. Başka bir ifade ile tam sızdırmaz olarak bilinirler. Çift voltaja sahiptirler ve kırk ile bin beygir gücüne kadar enerji üretebilirler. Sıkıştırma yaratmak için iki yıldız teker sisteminden geçen tek bir döner vidaya sahip olan tek vidalı yapıda olan çeşitleri de mevcuttur.
Kompresörler soğutmanın istenen seviyelerde ve kesintisiz olarak sağlanması için büyük öneme sahiptir. Bu bakımdan da talep edilen soğutma türüne göre mutlaka doğru olan kompresör kullanımı gerçekleşmelidir. Aksi halde soğutma sistemleri istenen verimliliği sağlamayacak veya çeşitli sorunlara yol açacaktırlar.

Yorum Yap