POMPA DAİRELERİ

Pompa Daireleri

Yangın pompa odasının yangın yalıtımı, komşu bölgeler ve kendisi sprinkler ile korunmuyorsa en az 2 saat olmalıdır veya pompa odası komşu korunmasız bölgelerden en az 15 m uzakta inşaa edilmelidir. Komşu bölgelerin ve pompa odasının sprinkler ile korunması durumunda pompa odası dış duvar yangın yalıtımı 1 saat olarak alınabilir. Dizel motorlu yangın pompaları kullanılan pompa odaları yakıt tanklarıda düşünülerek her koşulda otomatik sprinkler tesisatı ile korunmalıdır.

Yangın pompa odasının yerinin seçilmesinde dikkat edilmesi gereken belli başlı hususlar şunlardır:

1) Pompa odasının yeri itibari ile hidrolik değerlendirme yapılmalı ve ileride tesis edilecek yangın tesisatında pompalar için avantajlı noktalar tespit edilmelidir.

2) Pompaların emiş hattı öncelikli değerlendirilmesi gereken konulardan birisidir, pompa odası ile pompaların besleneceği deponun birbirlerine mümkün olduğunca yakın olması mümkünse depo alt kotunun en az pompa alt kotuna eşit veya daha yukarıda olması pozitif emiş basıncı dolayısı ile düşük maliyetli yangın pompası için sağlanmalıdır.

3) Dizel pompa kullanılması durumunda bu pompaların yakma havası gereksinimleri, egzost gazı atım mesafesi limitleri ve gazların atılabileceği uygunluktaki komşu bölgeler, soğutma havası ihtiyaçları hesaba katılarak uygun yerlerin seçilmesine dikkat edilmelidir.

4) Pompa odaları yangın açısından riskli bölgelerden uzak tutulmalı ve olası yangın anında itfaiyenin pompalara ve itfaiye bağlantı vanasına ulaşımı dikkate alınmalıdır.

5) Pompa odası yerleşiminde yangın ve patlama riski haricinde,su basma tehlikesi,kemirgen tehlikesi, deprem tehlikesi göz önünde bulundurulmalı konum itibari ile bu tip tehlikelerden en uzak bölge düşünülmelidir.

6) Elektrikli pompaların kullanılması durumunda pompaların besleme hatlarının,yangın anında kapatılabilecek ana şalterden ayrı çekileceği ve bu hattın yangın ve deprem anında riske atılamayacağı göz önünde tutulmalı, elektrik tesisatı tasarım aşamasında bu bakış açısı ile değerlendirilmelidir. (jenaratör ile beslenen pompalarda hem jeneratörün hem de besleme hattının yangından ve depremden korunumu temin edilmelidir.)

pompa daireleri 1