Buhar Tesisatı ve Kazanlar

Buhar Tesisatı ve Kazanlar

Buhar tesisatı dağıtım sisteminin temel amacı buharı kullanım noktasına gerekli olan basınç ile taşımaktır. Bu bakımdan buhar dağıtım hatlarında basınç düşümü önemli bir konu olarak öne çıkar. Atmosferde açık bir kap içinde bulunan su bir ısı kaynağı tarafından ısıtıldığında sıcaklığı artar ve buharlaşmaya başlar. Bu duruma kaynama noktası veya buharlaşma noktası denilir. Buharın istenen basınç, kalite ve talep edilen miktarda olması için cihaza sağlanması buhar dağıtım hattı ile olanaklıdır.

Küçük yapıda olan buhar dağıtım hattı yüksek basınç kayıplarından ötürü buharın kullanım noktasına düşük basınçta ulaşmasını ve proses cihazlarının performanslarının azalmasına, yetersiz buhar beslenmesi olmasına, sistemdeki aşınma riskleri oluşmasına, buhar hızının artmasından ötürü de gürültü oluşmasına yol açar. Büyük çaplandırılmış buhar dağıtım hattı ise boru, vana ve diğer elemanların maliyetlerinin yükselmesine, destekleme ve yalıtım açısından da tesisat işlerinin maliyetlerinin çoğalmasına, boru dış yüzey alanlarının çoğalması sebebiyle de ısı kayıplarının artmasına, artan ısı kayıplarından ötürü de fazladan kondens oluşmasına sebep olur.

Buhar Kazanları Çeşitleri Neler?

Buhar kazanları herhangi bir yakıtın yakılması ile elektrik ya da nükleer enerji kullanılarak sudan talep edilen sıcaklık, basınç ve buhar elde etmeye yarayan sistemlerdir.

Alev Borulu Kazalar

Alev borulu kazanlar tüm ısı transferini su ile çevrili, içinden sıcak yanma hazlarının geçtiği borular ile yapar. Su ve buhar aynı kısımda bulunur. Buhar çıkışı dramın üst kısmından çıkar.

Su Borulu Kazanlar

Su borulu kazanlar alev ve duman borulu kazanlara kıyasla su bölgesi hacmi küçük olan ancak yüksek basınç ve sıcaklıkta buhar üretmeye yarayan kazanları ifade eder. Su borulu kazanlarda yanma odası, içinden su buhar karışımının sirkülasyon gerçekleştirdiği tüpler ile çevrilidir. Bu tür kazanlar rafineri operasyonlarında alev borulu olanlara kıyasla daha sık kullanılır.

Endüstriyel Çözümler Buhar Tesisatı ve Kazanlar
Endüstriyel Çözümler Buhar Tesisatı ve Kazanlar