Hidrant ve Tesisatı

Hidrant ve Tesisatı

Hidrant ve tesisatı yangına müdahalenin erken yapılması için önemlidir. Yangına müdahale için oluşturulan su tesislerinin içinde basınçlı su bulunur ve hortum yardımı ile yangın esnasında yangına karşı kullanılır.

Hidrant hatlarının bağlantıları ise şehir suyu şebekesinden ya da yangın pompasından beslenmektedir. Yangın sırasında itfaiye araçlarının kolay şekilde ulaşım sağlayacakları ve bağlantı yapabilecekleri alanlara konumlandırılmalıdırlar.

Yangının tesisin yapısına bağlı olarak gelişme gösterdiği göz önünde tutulursa yangına erken müdahale çok önemlidir. Yer üstü yangın hidrant sistemler buna olanak vermektedir. Fabrika, depo, sınai tesis, binalarda, yangına hassas olan ormanlık alanlarda, şehir ve kasabalarda rahatlıkla kullanılabilir. 

Yangın Söndürme Çözümleri Hidrant ve Tesisatı
Yangın Söndürme Çözümleri Hidrant ve Tesisatı