Basınçlı Hava Tesisatı

Basınçlı Hava Tesisatı

asınçlı hava tesisatı hava içinde biriktirmiş olduğu enerjiyi uzak bölümlere iletir ve basınç potansiyelinden mekanik enerjiye çevirir. Genel olarak üretim ve servis sektöründe kullanılır. Basınçlı hava tesisatı sistemleri yaygın şekilde imalat, bakım sanayi alanları, gemi, inşaat ve madencilik sektöründe tercih edilir.

Basınçlı Hava Tesisatı Nasıl Projelendirilir?

Günümüzde sanayide tercih edilen kompresörlerin pek çoğu bu açıdan harcadıkları enerjiyi tam olarak basınçlı havaya dönüştürmez. Basınçlı hava tesisatı yapılırken ise alınan ya da mevcut kompresörlerin çalışma basıncına, debisine, ayrıca kullanılacak işletmenin yüzölçümüne uygun olarak proje yapılmalıdır.

Basınçlı hava tesisatı ana boru şebekesi iki şekilde olabilir;

  • Kullanım noktasına ya da noktalarına yönlendirilen tek bir besleme hattı
  • Çember düzeninde olan boru şebekesi

Kullanım noktası ve beslenme yeri birbirine yakın olan tesisler için tek hatlı ana boru şebekesi yeterlilik taşır. Bu tarz durumlarda boru çapının borudan geçiş yaparak en yüksek hava miktarına göre basınç kaybı değerinin izin verilmiş olan en yüksek basınç kaybından az olmasını sağlayacak büyüklük yapısında olması gerekir. Tüm boru şebekesinin ise iyi desteklenmesi gerekir.