Endüstriyel Tesisat ve Taahhüt Uygulamaları

Endüstriyel Tesisat ve Taahhüt Uygulamaları

Endüstriyel ısıtma çözümleri yüksek verimlilik ile farklı alanların ısıtılmasını sağlar. Özellikle üretim sunan iş alanları büyük yerler oldukları için geleneksel ısıtma uygulamaları ile birlikte yeterli verimlilik sağlanamaz. Bunun yanında enerji tüketim masraflarını da düşürmek için alternatif enerji çözümlerinden yararlanılabilir. Havalandırma ve yangın konularında da uygun tesisat hizmetleri ile birlikte alanların konforu ve güvenliği sağlanmaktadır.

Endüstriyel Tesisat ve Taahhüt Uygulamaları
Endüstriyel Tesisat ve Taahhüt Uygulamaları

Endüstriyel Tesisat – Güneş Enerjisi Tesisatı

Güneş enerjisi tesisatı güneşten gelen ışınların özel paneller ile elektrik ve sıcak su enerjisine çevrilmesi için kurulmaktadır. Özellikle elektrik ihtiyacı için beklentileri karşılayacak çözümler sağlayan güneş enerjisi çevreci yapısıyla çevrenin de korunmasını sağlamaktadır. Bu sistemlerin temel çalışmaları özel solar paneller üzerine gelen güneş ışınlarının elektriğe çevrilmesidir. Bunun için de çevirici, soket, konektör, kablolar gibi farklı elemanlar ile kurulmaktadır.

Elektrik enerjisi bu sistemlerde fotovoltaik sistemle elde edilmektedir. Foton ismi verilen küçük taneciklerin güneş ışınlarını alması ile çalışan sistem böylece yüksek verimlilik sunacak şekilde tasarlanabilir. Üretilen enerji elektrik ya da sıcak su olarak kullanılabilir. Bunun için ise tesisata uygun çözümler getirilmelidir. Sistemin verimli şekilde çalışması için tesisat kurulumunun profesyonel şekilde yapılması gerekmektedir.

Endüstriyel Tesisat – Havalandırma Tesisatı

Havalandırma tesisatı havalandırma sistemlerinin çalışmasını sorunsuz kılacak sistem özelliklerini ifade eder. Havalandırma sistemleri temel olarak ortamdaki kirli havanın alınarak yerine temiz havanın verilmesini sağlayan sistemlerdir. Sadece konfor detayları için değil, bu sistemler işletmeler için yasal olarak da zorunluluk taşımaktadır. Zararlı gaz, kötü koku ve benzeri çıkışların olduğu işyerlerinde çalışan ve müşterilerin sağlıkları için temiz havanın oluşturulması gerekmektedir. Havalandırma tesisatının da yasal sınırlar çerçevesinde uygun şekilde uygulanması, gerekli analizlerin yapılarak hazır hale getirilmesi önemlidir.

Hesaş Mekanik Havalandırma Sistemleri mevzuata uygun kurulum hizmetleri sunarak havalandırmanın yasal sınırlar kapsamında olmasını ve havalandırma sisteminin de sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Bu sistemler kendi içlerinde kirli hava, duman, toz emiş, sıcak hava emiş, nemli hava emiş gibi farklılık taşıdıkları için alanın mevcut durumuna ve isteklere göre kurulum yapılmaktadır.

Endüstriyel Tesisat ve Taahhüt Uygulamaları
Endüstriyel Tesisat ve Taahhüt Uygulamaları

Endüstriyel Tesisat – Isıtma Tesisatı

Isıtma tesisatı yüksek verimlilik ile ısı kaybı olmadan ısıtma sisteminin çalışmasını sağlayan tesisattır. Yasal olarak belirlenen prosedürlere göre hazırlanmasının yanında kayıp da yaşatmaması adına profesyonel şekilde kurulum işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Isıtma sistemleri temelde; merkezi, lokal ve bölgesel ısıtma olarak üçe ayrılmaktadır. Bunlar da kendi içlerinde ısıtma çözümü olarak sıcak su, buhar ve kızgın su ısıtma olarak farklılık gösterebilir.

Isıtma talep edilen alanın ihtiyaçları farklı olabileceği için ısıtma tesisatında da farklı uygulamalar yapılmaktadır. Özellikle işyerleri için sunulan endüstriyel ısıtma çözümleri fabrika, imalathane gibi büyük alanların ısıtmalarını verimlilik ile sağlamak için çözümler sunmaktadır. Bu alanlara lokal, bölgesel veya merkezi yapıda tesisat kurulumu yapılabilmektedir. Büyük alanlarda mahal olarak ısı kaybının da oluşmaması için gerekli analizler yapılmaktadır.

Endüstriyel Tesisat – Yangın Tesisatı

Yangına erken müdahale veya önleme için çözümler sunan yangın tesisatı binaların sık görülen bir risk olan yangına karşı etkin şekilde korunmasını sağlamaktadır. Kuru ve ıslak tesisatlar olarak ikiye ayrılan bu tesisatlardan kuru olanlarda borularda su olmayan fakat yangın anında suya erişim sunan özellik, ıslak sistemlerde ise yağmurlama gibi tesisatın için her an suyun bulunduğu özellikler mevcuttur. Yangına karşı etkin koruma için yapılacak olan tesisat işlemleri sadece kullanım verimliliği olarak değil ayrıca ilgili mevzuatlara uygunluk taşımalıdır. Bunun için de tüm tesisat işlemlerinde olduğu gibi yangın tesisatı için de profesyonel hizmet almak önem taşımaktadır.

 

 

Yorum Yap