Endüstriyel Tesisat ve Taahhüt Uygulamaları

Havalandırma Tesisatı Proje, Satış ve Uygulama

Havalandırma tesisatı için en önemli nokta projenin doğru şekilde hazırlanması ve uygulanmasıdır. Havalandırma sisteminin verimli ve sorunsuz şekilde çalışabilmesi için çok önemli olan projeler, yanlış yapıldığında sistemin çalışmamasına veya verim kaybı olmasına yol açacaktır.

Havalandırma Tesisatı Proje, Satış ve Uygulama
Havalandırma Tesisatı Proje, Satış ve Uygulama

Havalandırma Tesisatı Projesi

Havalandırma tesisatı uygulamasının ilk aşaması olan projelendirme aşaması altyapının etüt edilmesi, sistemin nasıl kurulacağının belirlenmesi ve havalandırmanın ne şekilde çalışacağına yönelik işlemleri içerir. Projenin doğru sonuçlar vermesi için farklı aşamalar uygulanır. Uygulanan ilk aşama sistem belirlenmesidir. Havalandırma sistemleri özelliklerine göre farklılık taşır ve sistemlerin belirlenmesi proje aşamasının ilk ayağını oluşturur. Tek kanallı sistemler havayı belirli sayıda bölgeye ulaştırmayı sağlar. Bu sistemde tüm bölgelerde o bölgeler için gerekli olan düşük hava sıcaklığının sağlanacağı beslenme söz konusudur. Bölgeler içinde yer alan oda termostatı ve ısıtıcı yardımıyla bölgedeki havalandırma ve iklimlendirme kontrol edilebilmektedir.

Çift kanallı sistemlerde ise her bölgeye farklı hava giriş çıkışı ve ayrıca sıcak ile soğuk havanın birbiri ile temas etmeden nakli söz konusudur. Dönüş ve egzoz sistemleri ise besleme devresinde yer alan kol çıkışlarının yerine göreceli olacak şekilde daha çok sayıda olan kol girişleri uygulanır. Böylece havalandırma ile iklimlendirme tamamen birbirinden ayrı tutulur. Mahalin doğru havalandırma çözümlerinden yararlanması için proje aşamasında uzman kişiler tarafından doğru değerlendirme yapılarak ortamın da havalandırma ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

Havalandırma Tesisatı Proje, Satış ve Uygulama
Havalandırma Tesisatı Proje, Satış ve Uygulama

Havalandırma Tesisatı Satış

Havalandırma tesisatı satışı tesisat için gerekli olan parçaların temin edilmesidir. Havalandırma sistemleri çalışması için farklı parçalardan bir araya gelmektedir. Bu parçalar temel olarak dış ünite, havanın taşındığı kanallar, emiş ve çıkış sunan fanlar, menfez ve filtre gibi kısımlardır. Ayrıca sistemde sorun olmaması ve yüksek verimlilikte havalandırmanın sağlanması adına çeşitli kontrolör elemanları da sisteme entegre edilmektedir. Bu özelliklerinin yanında sistemin ihtiyaç duyulan özelliklerde olması için hangi elemanlara ve parçalara ihtiyaç duyduğunun tayin edilmesi de önem taşımaktadır. Her mahalin havalandırma ihtiyacının farklılık taşıması göz önüne alındığında değişen tesisat parçaları ile birlikte sistemin kurulması ve tamamlanması mümkün olmaktadır.

Havalandırma Tesisatı Uygulama

Havalandırma tesisatının uygulanması da sistemin sorunsuz bir hale gelmesi ve doğru çalışma göstermesi açısından çok önemlidir. Tesisatta yer alan tüm elemanların bir araya getirilmesinde uzmanlık gerekmektedir. Aynı zamanda elemanların seçilmesinde de sistemden beklenen verimliliği sağlaması için yine projelendirme aşamasındaki adımların uygulanması önemlidir. Sistemin doğru kurulmasına rağmen tesisat için gerekli olan elemanların yanlış seçilmesi sistemin çalışmasını engelleyecektir. Bu durum ise ya tamamen sistemi geçersiz kılacak ya da istenen hava kalitesi elde edilemeyecektir.

Havalandırma Tesisatı Proje, Satış ve Uygulama Hesaş Mekanik Havalandırma
Havalandırma Tesisatı Proje, Satış ve Uygulama Hesaş Mekanik Havalandırma

Hesaş Mekanik İklimlendirme tarafından havalandırma çözümlerine yönelik sunulan hizmetler projelendirme, eleman temini ve uygulama aşamasında doğru sonuçlar oluşmasını sağlıyor. Havalandırmanın en iyi verimlilik elde etmesi için yapılan çalışmalar sonucunda küçük ya da büyük mahal ayrımı olmadan en iyi sonuçları almak da olanaklı hale geliyor. Sistemin kurulmasından ne şekilde çalışacağına yönelik bilgilere kadar detaylı adımları içeren bu süreç ile birlikte istediğiniz hava kalitesine kavuşabilirsiniz.

Havalandırma tesisatı evlerin yanında özellikle işletmeler için çok önemli sistemler arasında yer alır. Doğrudan içerideki havayı temizlemeye yönelik çalışmasının yanında ısıtma ya da soğutma gibi isteklerin de karşılanmasını sağlayacak olan havalandırma çözümleri, sağlıklı ve kaliteli havanın her zaman kolay şekilde alınabilmesi mümkün kılmaktadır. Ancak bunun için profesyonel hizmet kalitesini taşıyan, uygulama adımlarını doğru yapan ve yüksek müşteri memnuniyetini önemseyen markalar ile çalışmaya özen gösterilmelidir.

 

Yorum Yap