Sera Havalandırma Sistemleri

Sera Havalandırma Sistemleri

Işığı geçirebilen cephe malzemeleri ile seralar iklim koşullarının el vermediği çevrelerde istenilen bitki, meyve ve sebze türlerinin kontrollü olarak üretildiği alanlardır. Seranın içerisindeki sıcaklığın ve nemin yetiştirilen ürün için uygun bir sabitte tutulabilmesi için sera havalandırma sistemleri gerekmektedir. Seralarda havalandırma ile sera dışında yetiştirilecek ürün için uygun olmayan atmosferin sera içinde değiştirilmesi sağlanır.

Sera Havalandırma Sistemleri
Sera Havalandırma Sistemleri

Sera Havalandırması Neden Gereklidir?

Bitkiler fotosentez yaparken oksijen ürettiklerinden sera içerisinde karbondioksit miktarı azalmakta ve oksijen miktarı artmaktadır. Sera havalandırma sistemleri ile sera içerisindeki hava dışarıdaki hava ile yer değiştirerek sera içinde bulunan gazlar dengeli bir hale gelmektedir. Sera cephe malzemeleri gün ışığını geçirdiğinden içeride ısı birikmesi gerçekleşmektedir. Havalandırma sayesinde biriken ısı da kontrollü bir şekilde dış atmosfere dağıtılmaktadır. Seralar dış atmosfere kapalı ortamlar olduğundan zamanla içeride nem birikmeye başlar. Fazla nem bitkilerde terleme yapmayı engelleyerek çeşitli sorunların ve hastalıkların oluşmasına sebep olacağından havalandırma ile sera içi nem de dengeli olarak kontrol altına alınmış olur. Havalandırma sistemleri ilk kurulum maliyeti dışında kullanıcıya kaliteli bir sera ortamı yaratacağından hem maliyet hem de enerjinin verimli kullanılması açısından da tercih edilmesi gereken sistemlerdir.

Seralarda Havalandırma Sisteminin Özellikleri

Sera havalandırma sistemleri tasarımı hava değişimi gerçekleşirken bitkileri sarsıntıya maruz bırakmayacak şekilde yapılmalıdır. Değişecek olan havanın bitki boy seviyesinde olmadan bitkiler üzerinde kalan alanda gerçekleşmesi gerekmektedir. Havalandırmayı sağlayacak olan mekanik elemanların içerinin dış ortamla olan temasını en aza indirgeyecek şekilde olması gerekmektedir. Aksi takdirde ısı kaybı da artarak ısı dengesi bozulmuş olur. Seranın iklim ögesi olan yağışlardan etkilenmemesi için havalandırma ekipmanlarının da su geçirmez olması gerekmektedir.

Sera Havalandırma Sistemi
Sera Havalandırma Sistemi

Havalandırma için bırakılan açıklıklar yeterli büyüklüğe sahip olmalıdır. Havalandırma sera kullanıcısı için de ergonomik bir açılıp kapanma sistemine sahip olacak şekilde kurgulanmalı, üretici fazla uğraş içerisine girmeden sistemi kontrol edebilmelidir. Seralarda havalandırma sistemi sera cephesinde veya çatılarda yapılmaktadır. Seralarda havalandırma açıklıklarının sayısı ve konumuna bağlı olarak hava değişim sayısı belirlenmektedir. Sera içinde kaliteli hava koşullarının sağlanması için Hesaş Mekanik tarafından sunulan havalandırma çözümleri sorunsuz kullanım sunmaktadır.

Yorum Yap